O firmie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie istnieje od 1975 roku. Działa na terenie powiatu Cieszyńskiego głównie Gminy Goleszów i miasta Cieszyna. Podstawowa działalność Spółdzielni to wywóz nieczystości płynnych, świadczenie usług polowych, mechanizacyjnych, warsztatowych oraz handel detaliczny częściami do maszyn i ciągników rolniczych.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Karol Sztwiertnia, a pracami Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie: Jan Bujok – Prezes oraz Jadwiga Piechura i Eugeniusz Olszar – członkowie Zarządu.


Polecane usługi

Wywóz nieczystości płynnych