Dane KontaktoweSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE
43-440 GOLESZÓW ul. 1 Maja 13

NIP 548-007-68-32
KRS 0000175680


NR KONTA: 09 8113 1020 2002 0000 0404 00 01


tel. 33 8528624 e-mail: skrgoleszow@poczta.onet.pl

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Goleszowie tel. 33 8528681 , 609829452

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Cieszynie tel. 33 8521972 , 609829453

SKLEP ROLNICZY w Goleszowie tel./fax 33 8528844 e-mail: skrgoleszowsklep@wp.pl

Kontakt

Masz pytanie ? Pisz odpowiemy na każdy e-mail

Odbiorca:
Twoje nazwisko:
Twój adres email:
Wiadomość:
temat:
Wiadomość: